Nordlangeland pastorat
 

Gudstjenester

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Snøde kirke.

 

Snøde kirke og sogn

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth, udført i sen-renæssancestil caq. 1635. I koret hviler slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen (død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af Langeland under svenskekrigene, ligger her.

Kirken er åben i graverens arbejdstid. Lukket mandag. Åben søndag ved gudstjenester.

Snøde sogn har 398 indbyggere, hvoraf 87,7% er medlemmer af folkekirken (2011-tal).

I Snøde ligger Nordskolen, der har klasser fra 0. til og med 6. klassetrin.

Graver ansat til Snøde

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har blandt flere velkvalificerede ansøgere valgt Keld Kristensen fra Korsebølle som ny graver ved Snøde kirke. Keld tiltræder den 1. marts og er ikke ukendt med arbejdet i Snøde, da han tidligere har vikareret for Jakob Nielsen. I de sidste år har Keld fungeret som gravermedhjælper i Tranekær og Bøstrup, så han kender opgaverne og lokalområdet.

Herfra skal der lyde et stort velkommen til Keld på den nye opgave i pastoratet.
Lav din egen hjemmeside med mono.net