Nordlangeland pastorat
 
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Klik på billedet og Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråds sider.
Hou-Stoense-Snøde
Klik på billedet og Hou-Stoense-Snøde menighedsråds sider.
Fællesmøder
Klik på billedet og læs referater af de to menighedsråds fællesmøder.
 

Menighedsrådene

Nordlangeland pastorat har to menighedsråd: Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd og Hou-Stoense-Snøde menighedsråd.
De to menighedsråd holder som regel fællesmøder to gange om året.
Ved at klikke på billederne til venstre kan man læse referater fra menighedsrådsmøder og fællesmøder, man kan se kommende møder, og finde menighedsrådsmedlemmer.
Lav din egen hjemmeside med mono.net