Nordlangeland pastorat
 

Referat af møder

Referater af Hou-Stoense-Snøde menighedsråds møder lægges på pastoratets hjemmeside og kan ses ved at klikke på mødedatoerne i det venstre panel.

Kommende møder

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd holder som regel ordinære møder den anden tirsdag i hver måned, undtagen juli og december måned.
Menighedsrådsmøder i 2016, i Forpagterboligen ved Hou Præstegård:

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00
Tirsdag den 12. april kl. 19.00
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00
Tirsdag den 9. august kl. 19.00
Tirsdag den 13. september kl. 19.00
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 8. november kl. 19.00

Menighedsrådets medlemmer

Medlemmerne af Hou-Stoense-Snøde menighedsråd kan ses ved at klikke her.
Lav din egen hjemmeside med mono.net