Nordlangeland pastorat
 
Februar 2016  
2. februar Mandag
7. februar Fastelavn
14. februar 1 s. i fasten
21. februar 2 s. i fasten
28. februar 3 s. i fasten

Marts  
6. marts Midfaste
13. marts Mariæ Bebudelse
20. marts Palmesøndag
24. marts Skærtorsdag
25. marts Langfredag
27. marts Påskedag
28. marts Anden påskedag

April  
3. april 1 s. e. påske
10. april 2 s. e. påske
17. april 3 s. e. påske
22. april Bededag
24. april 4 s. e. påske

Forkortelser

I gudstjenestelisten bruges følgende forkortelser:

M  Hans Henrik Merrild
PM Peter M. Møberg
 

Altergang

Der er altergang i pastoratets kirker ved højmesserne kl. 10.00.

 

Gudstjenester, søndage og helligdage, i Hou, Stoense og Snøde Sogne


Snøde Stoense Hou
     
10,00 M   14,00 M Fastelavn
  10,00 M  
    10,00 PM
10,00 M 11,15 M  


Snøde Stoense Hou
    11,15 M
10,00 PM    
  14,00 M  10,00 M
19,30 M   10,00 M
  10,00 M 11,15 M
11,15 M   10,00 M
  11,15 M  

Snøde Stoense Hou
11,15 M 10,00 M  
    10,00 PM
10 PM     
    19,00 M 
  12,00 M  10,00 M

Kirkebil

Kirkebilen er gratis og kører altid til gudstjeneste inden for pastoratet.

Ring dagen før gudstjenesten til Byens Taxi, tlf.: 62 51 10 80.

Stoense kirke

Søndag morgen den 21. oktober 2012 udbrød der brand i Stoense kirke. Kirken vil være lukket i flere måneder. Gudstjenesterne er flyttet til Snøde og Hou kirker. Klik her og læs mere.

Lav din egen hjemmeside med mono.net