Nordlangeland pastorat
 

Gudstjenester

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Tranekær kirke.

 

Tranekær kirke og sogn

Tranekær kirke er opført ca. 1450 i gotisk stil. Kirken har siden Storkansler Frederik Ahlefeldts tid (1659) haft et tilhørsforhold til Ahlefeldt-slægten, der stod bag store ombygninger og ændringer i 1804 og 1886. Slotskirken tilhørte Tranekær gods indtil 1942.

Døbefonten er skåret af Lorentz Jørgensen. På fontlukket er der en kronet engel Christian IV´s monogram. Altertavlen er malet i 1847 af Christoffer Wilhelm Eckersberg. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter.

På kirkegården hviler en lille ukendt pige, der drev i land ved Botofte Strand under stormfloden i 1872.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Juni, juli og august er kirken åben dagligt undtagen søndag. Der sælges en informativ guide på dansk, engelsk eller tysk for 10 kr.

Tranekær sogn har 243 indbyggere, hvoraf 79,8% er medlemmer af folkekirken (tal fra 2010).

Mere om Tranekær kirke

Klik på billedet og læs mere om Tranekær kirke.

Tranekær kirkegård

Klik på billedet og læs mere om Tranekær kirkegård.

Kastanjetræerne på Tranekær kirkegård er fældet

De første træer er fældet. Der er hul i rækken af kastanjetræer på kirkegården.

Mandag den 12. november 2012 begyndte Langelands Træfældning ved Søren Ibsen at fælde kastanjetræerne på Tranekær kirkegård. Arbejdet kommer til at koste op mod 200.000 kr.
Kastanjetræer Tranekær kirkegård
De 12 kastanjetræer stod i en meget smuk og imponerende række i den sydlige ende af Tranekær kirkegård. Træerne var sammen med de gamle lindetræer ved porten og langs den nordlige ende med til at gøre kirkegården smuk, grøn og helt særlig.

Men i juli måned faldt en meget stor gren ned fra et kastanjetræ. Grenen landede på parkeringspladsen. Grenen var stor nok til at lemlæste eller dræbe et menneske eller til at ødelægge en bil. Menighedsrådet og graveren fik derfor flere eksperter til at vurdere træernes helbredstilstand. Træerne er formodentlig 130 år gamle, og det er en høj alder for kastanjetræer. Som de fleste kastanjetræer i Danmark blev træerne for fem år siden angrebet af minérmøl. Det har svækket de gamle træer så meget, at de blev angrebet af en bakterie (Pseudomonas Syringae pv. Aesculi, klik her for mere om bakterien), der har medført, at stammerne bløder. Når sygdommen breder sig i træet, afskærer blødningerne kronen for vand, og med tiden dør træet.

Der har været en del skriveri i Fyns Amts Avis om fældningen af kastanjetræerne. Det er naturligt nok, for træerne var ikke kun en væsentlig del af kirkegården. De var også en del af oplevelsen af Tranekær by, når man kørte ind i byen fra syd. Seniorforsker, Skov og Natur, Københavns Universitet Iben M. Thomsen har sagt til avisen: "At træer smider store grene er ikke i sig selv anledning til at fælde, men det skal helt sikkert medføre, at man vurderer, hvilke tiltag der skal ske for at forbedre sikkerheden." Skovfoged Stefan Petersen fra Skovdyrkerforeningen Fyn sagde til avisen efter et besøg: "Slimflåd er træets egen mekanisme til at få et eller andet utøj ud, svarende til vores sårvæske. Træerne er blevet gamle og svage, og det ville måske være bedst med nye." 

Træerne er nu fældet. Kirkegården og parkeringspladsen er atter sikre at færdes på. Kirkegården er fortsat grøn, smuk og træbeklædt. Der vil på et tidspunkt blive plantet nye træer, hvor de gamle kastanjetræer stod. Det vil vare en del år inden de bliver store. Indtil da kan man glæde sig over det smukke syn af den gule kirke, der knejser over indkørslen til Tranekær by. Fra kirkegården er der nu udsigt over Flådet, hvor der netop er udsat vilde heste.
Lav din egen hjemmeside med mono.net