Nordlangeland pastorat
 
Denne side ajourføres ikke længere.
Sket i pastoratet 2013

Søndag den 8. december 2013 var 100 kirkegængere kommet i Tullebølle kirke for at tage afsked med krybbespillet, der blev spillet for sidste gang i næsten 60 år. Der var folk i kirken, der havde været med i det første krybbespil i Tullebølle i 1956.

Snøde kirke var fyldt til bristepunktet, da Ringe gospelkor under ledelse af Anders Sprotte søndag den 29. september 2013 sang i kirken. Over 130 var kommet for at opleve de svingende gospelrytner.

Onsdag den 4. september 2013 var omkring 125 nordlangelændere på menighedsudflugt til Vesterhavet, Hjerting kirke og Esbjerg. Vejret var skønt, og det blev en pragtfuld tur.

Det polske kor Metanoia fra Gniezno i Polen under ledelse af pastor Andrzej Januchowski besøgte Tranekær kirke onsdag den 7. august 2013. Koret har optrådt i mange europæiske lande, udgivet adskillige plader. Metanoia betyder forandring, og den medrivende koncert forandrede de mange fremmødte.

Hesselbjerg musikfestival holdt afslutningskoncerten i Snøde Kirke søndag den 21. juli kl. 14.00. Her oplevede en masse gæster et blandet program af kirkemusik, spillet og sunget af festivalens musikere: Sangerne Ly Tran, Helle Ohrt, Jakob Knudsen-Pedersen, Kirstine Bonde Pedersen og de to musikere i Duo1702 – Katrine Immerkjær Kristiansen og Louise Hjorth Hansen.

Fredag den 19. juli 2013 holdt Duo1702 (billedet) og Jultlandia Baroque en meget engageret barokkoncert i Hou kirke. Koncerten var en del af Hesselbjerg Musikfestival.

Søndag den 7. juli 2013 var ca. 50 deltagere til musikgudstjeneste i Tullebølle kirke, hvor Line Kromann Nielsen sang akkompagneret at Leif Esbensen og Peter Winter. Bagefter var der kaffe i den smukke sommeraften i præstegårdshaven, hvor Kresten Jørgensen underholdt.

Torsdag den 6. juni 2013 var 49 deltagere afsted på Hou-Stoense-Snøde menighedsråds udflugt til Bra-hetrolleborg kirke og De japanske Haver i Broby, der tog sig helt fanta-stisk ud i det skønne vejr. Den spændende dag sluttede med aftens-mad på Tullebølle kro. En dejlig dag.

Foråret 2013 er tiden for konfirma-tioner. Det har været dejlige guds-tjenester med mange glade mennesker og søde og spændte konfirmander. Se billeder fra kon-firmationen i Snøde her, i Tranekær her og Tullebølle her.

Torsdag den 14. februar var konfir-manderne på en heldagsudflugt til Odense. Der var et omfattende pro-gram: Kalkmalerierne i Bellinge kirke, Odense domkirke, Tidens Samling og Kirkens Korshærs varmestue. Billedet viser konfirmanddrenge, der har klædt sig ud i Tidens Samling.

Onsdag den 23. januar 2013 var der jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke. Som sædvanlig var jagtgudstjene-sten velbesøgt, ca. 60 personer deltog. Sydøstfynsblæserne spillede på jagthorn, og kirken var pyntet med jagtmotiver.

Santa Lucia og alle Lucia-brudene deltog ved gudstjenesten søndag den 16. december 2012 i Hou kirke. Lucia-optoget bestod af børn fra Rudkøbing kirkes børnekor under ledelse af Rudkøbing kirkes organist Tine Sandberg.

Søndag den 16. december 2012 var der gudstjeneste i Snøde kirke, hvor KORET sang julen ind. 70 mennesker kom til en smuk liturgisk og sangfyldt gudstjeneste. Klik her og se billeder.

Mandag den 12. november 2012 viste de langelandske kirker Cecil B. DeMille´s store film "De ti Bud" i Langeland Bio. Biografen var helt fyldt.

Fredag den 19. oktober 2012 var en gruppe børn og deres forældre samlet på Ellesøgård for at skære græskarhoveder og spise hjemme-lavede boller. Ved mørkets frembrud blev græskarhovederne båret op ad bakken til Snøde kirke, hvor der var børnegudstjeneste. Et usædvanlig flot vejr gjorde denne dejlige efter-middag endnu skønnere.

Søndag den 7. oktober 2012 blev den nye præst i Nordlangeland pastorat Hans Henrik Merrild indsats ved festlige gudstjenester i Hou og i Tullebølle kirker. Mange kirke-gængere var mødt op for at hilse på den nye præst. Der var en kort reception efter begge gudstjenester. Klik på billedet og læs mere om den nye præst.

Tirsdag den 4. september 2012 var 88 medlemmer af menigheden på udflugt til Sønderjylland. Blandt andet blev Sønderborg slot og Dybbøl mølle besøgt. En meget dejlig dag.

"Sorrig og glæde" var titlen på en pragtfuld kirkekoncert søndag den 22. juli 2012 i Snøde kirke, der blev nydt af 80 tilhørere. Programmet var et overflødighedshorn af musik fra van Eyck over Purcell, Mozart og Saint-Saëns til Mikkel Andreassen. Sopranerne Helle Ohrt, Kirstine Bonde Pedersen og Ly Tran, blok-fløjtenisten Louise Hjort Hansen og organisten Katrine I. Kristiansen.

Søndag den 8. juli 2012 var der sommergudstjeneste i Tullebølle kirke, hvor Birgitte Hansen sang sommersange. Bagefter var der kaffe i præstegården og duoen Swing, der består af Josefine Ottesen og Jan Schønemann, underholdt.

Onsdag den 26. juni 2012 var om-kring 150 mennesker kommet til en fantastisk kirkekoncert med Blå Mandag Jazzband, hvor der blev spillet gode gamle jazz- og gospel-klassikere. En dejlig aften der blev afsluttet med en forfriskning, som menighedsrådet stod for.

Bededag 2012 var der konfirmation i Tranekær kirke, Kristi himmelfarts-dag var der konfirmation i Tullebølle kirke. Det var dejlige gudstjenester med omkring 200 glade mennesker hver gang, søde og spændte kon-firmander. Se billeder fra konfirma-tionen i Tranekær her og fra konfirmationen i Tullebølle her.

Onsdag den 2. maj 2012 var over 80 kirkegængere i Tullebølle kirke til en gudstjeneste om danske frihedskæmperes sidste breve.

Torsdag den 2. februar 2012 var der kyndelmisse i Tranekær. Ca. 70 mennesker var kommet til en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor kirken og kirkegården kun var oplyst med levende lys.

Torsdag den 26. januar 2012 var alle Langelands konfirmander samlet til et "Superhero"-kursus i Lange-landshallen. Der var fart, larm, tempo og aktiviteter for alle pengene.

Erik Arnhardt havde 25 års jubilæum som kirkesanger ved Tullebølle og Tranekær kirker søndag den 1. januar 2012. Det blev fejret ved nytårsgudstjenesten i Tullebølle kirke. Ca. 60 mennesker var kommet til gudstjeneste og efterfølgende reception.

Torsdag den 27. oktober 2011 var 140 personer til Halloween i Trane-kær. Arrangementet startede med børnegudstjeneste, så fakkeltog gennem Tranekær og fest i beboer-forenings-huset.

Torsdag aften den 6. oktober 2011 var ca. 120 mennesker til efterårsmesse i Tullebølle kirke. Temaet var "Det Gud skabte", og skaberværket blev beskrevet i ord, sang, billeder og mad. Kunstnerne Anette Bøtter-Jensen og Ove udstillede. På billedet synger Sygehuskoret og Rudkøbing Sangkreds.

 

Sket i pastoratet 2013

Tirsdag den 17. december 2013 var ca. 100 kommet til julekoncert i Tullebølle kirke. En kvartet bestående af velkendte navne fra Sydfyn: Maria Lantz, sopran; Kristine Eiler Ernst, alt; Anne Vilain, cello og Povl Chr. Balslev på orgel gav en pragtfuld koncert med en række af julens klassikere. En fantastisk aften, der kunne sætte selv det koldeste hjerte i julestemning.

I denne søde juletid var titlen på gudstjenesten i Bøstrup kirke onsdag den 4. december 2013. Lisbeth, Tage og Søren spillede og sang julesange og salmer ved gudstjenesten, som 70 kirkegængere var kommet til. Bagefter var der kaffe mere julesang i sognehuset.

Søndag den 24. november 2013 deltog 50-60 kirkegængere i en natkirke fyldt med indslag og optrin. En fin aften.

Torsdag den 31. oktober 2013 var 150 personer til Halloween i Tranekær. Arrangementet startede med børnegudstjeneste, så fakkeltog gennem Tranekær og fest i beboerforenings-huset.

Ved gudstjenesten søndag den 20. oktober 2013 blev det fejret , at det er 140 år siden, Hou kirke blev indviet. ”Koret” under ledelse af Bibi Bechmann medvirkede ved gudstjenesten, hvor ca. 100 deltog. Efter gudstjenesten var der kirkefrokost på Banjen.

"Noa og den store vandflod i ord, billeder, musik og mad" var titlen på efterårsmessen onsdag den 2. oktober 2013. Der var fernisering på en kunstudstilling, hvor kunstnerne Povl Christophersen (billedet) og Ove Witt udstillede. Sofie Ljungdahl gav koncert, og Lindelse kirkekor medvirkede ved gudstjenesten De ca. 80 kirkegængere havde en skøn aften.

Søndag den 22. september 2013 var der høstgudstjenester i Snøde og Tranekær kirker. I begge kirker var der kommet 40-50 mennesker for at takke for høsten og for livet.

Ved en uformel gudstjeneste i Hou kirke onsdag den 18. september 2013 talte skuespilleren Søren Spanning. Ca. 70 mennesker var kommet i kirke.

Søndag den 15. september 2013 var der familie-høstgudstjeneste i Hou kirke med 86 deltagere børn og voksne. Udover gudstjenesten var der mulighed for at køre med æselvogn, og de mange frugter og grøntsager, børnene havde medbragt, blev  bortauktioneret og indbragte ca. 2.800 kr., der går til hospitalsklovnene ved Odense Hospital. 

Den 36. sæson af sommerkoncerterne på Langeland sluttede lørdag den 20. juli 2013 i Bøstrup kirke med en koncert med den albanske violinist Alda Disdari, akkompagneret af Tom Blach på flygel.  Alda Dizdari spillede sonater af Brahms, og det blev en helt overvældende og intens koncert.

Søndag den 14. juli 2013 var ca. 30 personer på kirkevandring. Turen startede ved Tranekær kirke og gik gennem det skønne landskab. Efter en fælles aftensmad var der gudstjeneste i Tranekær kirke.

Søndag aften den 7. juli 2013 var ca. 90 personer til koncert med trioen Swinging Singing. Trioen består af forfatter Josefine Ottosen, guitarist Jan Schönemann og violinist Leif Kähne. Det blev en koncert, hvor hænder og fødder ikke kunne holde sig i ro. Klik og se billeder.

300 koncertgængere var lørdag den 29. juni 2013 til koncert i Bøstrup kirke med Tokyo String Quartet. Kvartetten har spillet i mere end 40 år og har i årenes løb spillet ved  sommer-koncerterne på Nordlange-land flere gange. Men denne koncert var kvartettens sidste koncert i Danmark, da kvartettens medlemmer har valgt at stoppe.

Søndag den 16. juni 2013 var der udendørs gudstjeneste ved Hollænderhuset i Hou. Trods det noget ringe vejr, var der kommet næsten 40 deltagere. Efter gudstjenesten var der en fælles frokost. En meget hyggelig dag

Søndag den 2. juni 2013 var ca. 40 personer afsted på Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menigheds-råds udflugt til Det maritime Svendborg. Udflugten begyndte med gudstjeneste i Tullebølle kirke, så var der kaffe og rundvisning på Svendborg Søfartsskole, rundtur i havnen og endelig aftensmad på Tullebølle kro. En dejlig dag i smukt vejr.

Lørdag den 18. maj 2013 sang en af verdens fineste lyriske tenorer Christoph Prégardien Schuberts Winterreise i Bøstrup kirke akkompagneret af Julius Drake.

Fredag den 19. april 2013 medvirkede medlemmer fra mandskoret Brage i Bergen ved en aftengudstjeneste. Koret sang fantastisk. Efter gudstjenesten var der et glas vin i våbenhuset.

Søndag den 10. februar var der børnegudstjeneste og fastelavnsfest både i Bøstrup og i Hou kirke. Begge steder deltog mange børn og deres forældre og bedsteforældre. En dejlig dag. Klik på billedet og se billeder fra gudstjenesten i Hou kirke.

Lørdag den 2. februar 2013 var der kyndelmisse i Tranekær. Ca. 60 mennesker var kommet til en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor kirken og kirkegården kun var oplyst med levende lys. Sangerinden Maria Lantz sang.

Søndag den 9. december 2012, anden søndag i advent var der traditionen tro krybbespil i Tullebølle kirke. Krybbespillet blev opført af en gruppe piger fra Tullebølle, og konfirmanderne sang kor. Omkring 80 kirke-gængere deltog. Efter krybbespillet var der et juletraktement i våbenhuset.

Torsdag den 25. oktober 2012 var 150 personer til Halloween i Tranekær. Arrangementet startede med børnegudstjeneste, så fakkeltog gennem Tranekær og fest i beboer-forenings-huset.

Ved gudstjenesten søndag den 21. oktober 2012 i Tranekær holdt familieterapeuten Steen Palmqvist prædikenen. Temaet for gudstjenesten var “Relationer, liv og tro”. Relationer er selve grundlaget for menneskers identitet. Også gudsbilledet er i høj grad baseret på en relation. Skal man derfor forstå sig selv og hinanden, må man kende til hvilken relation, man har til sig selv og til sine omgivelser. Steen Palmqvist er  uddannet som psyko- og familieterapeut på “Systemisk institut for Familieterapi.” og har sin egen praksis i Assentoft ved Randers.

"Æblet spises - syndefaldet i ord, billeder, musik og mad" var titlen på efterårsmessen onsdag den 3. oktober 2012. Der var fernisering på kunstudstillingen "Syndefaldet", Lin-delse kirkekor gav koncert, ved gudstjenesten blev præstens prædiken illustreret af malerinden Anette Bøtter, og trioen Birgitte Hansen, Lulu Okholm og Ketty West sang og spillede. De ca. 80 kirkegængere havde en skøn aften, der også blev grundigt beskrevet i Fyns Amts Avis. Billedet ovenover er tegnet af Ove Witt til gudstjenesten.

Søndag den 23. september 2012 var der 25 mennesker i Hou kirke og 60 i Bøstrup kirke til høstgudstjenester. Kirkerne var overdådigt pyntede. Billedet er døbefonten i Bøstrup kirke.

Søndag den 16. september 2012 holdt provst Trille Brink Westergaard en høstguds-tjeneste for børn i Stoense kirke. Der var næsten 50 børn og voksne. Efter gudstjenesten blev frugter og buketter bort-auktioneret til fordel for hospi-talsklovnene på Odense Universitetshospital. Der kom næsten 2.500 kr. ind.

Søndag den 9. oktober 2012 holdt sognepræsterne Annalise Bager og Helle Frimann Hansen en kravle-gudstjeneste i Snøde kirke. En kravlegudstjeneste er en gudstjeneste for de allermindste.

Fredag den 20. juli 2012 var omkring 100 mennesker til en pragtfuld orgelkoncert i Tranekær kirke. Programmet rummede musik fra Buxtehude til Søren Birch. Organisterne Birgitte Frandsen og Katrine I. Kri-stiansen, blokfløjtenisten Louise Hjort Hansen, sopranen Ly Tran og tenoren Jakob Knudsen Pedersen medvirkede.

Efter et års pause var der i juli 2012 atter Bibelcamping i Tulle-bølle. Søndag den 15. juli var der 110 bibelcampister til gudstjene-ste i Tullebølle kirke. Et par dage senere var bibelcampingens børn på opdagelse i Tullebølle kirke og højt oppe i klokketårnet.

Søndag den 1. juli 2012 var 25 fodgængere på en dejlig kirke-vandring i det smukke landskab fra Skrøbelev kirke til Longelse kirke. Kaffen blev indtaget på Søvertorp.

Lørdag den 30. juni 2012 arrangerede kirken orienterings-løb  for børn på Hou. En god flok børn mødte op og efter en del spørgsmål blev svaret og efter en del leden blev den magiske sten fundet. Bagefter var var boldspil, grillpølser og tram-polinspring. En god dag!

Efter gudstjenesten søndag den 10. juli 2012 i Tullebølle kirke tog 40 personer på en dejlig udflugt til Sydlangeland og årets landsby Bagenkop. Blandt mange gode oplevelser var synet af mere end 60 vilde heste. Dagen sluttede med middag på Kædeby Caféen.

Påskedag den 8. april 2012 blev en ny messehagel taget i brug i Tranekær. Den nye messehagel er hvid. Den hvide farve bruges blandt andet påskedag, alle helgens dag og juledag.
Den nye messehagel er udført af Hanne Larsen. Hanne Larsen er også organist ved Tullebølle, Tranekær og Bøstrup kirker. Hanne Larsen har tidligere lavet to flotte messehagler til Tranekær kirke, en grøn og en violet.
 

Skærtorsdag den 5. april 2012 var mere end 50 kommet til aftengudstjeneste i Tullebølle kirke, hvor der selvfølgelig var nadver. Efter gudstjenesten var der reception i præstegården, da sognepræsten samme dag havde 25 års jubilæum som præst. Temaet for maden ved receptionen var selvfølgelig påskens mad.

Søndag den 19. februar 2012 var 90 børn og voksne kommet til fastelavn i Bøstrup. Først var der børne-gudstjeneste i Bøstrup kirke, og derefter fandt opgøret med tønderne, fastelavnsbollerne og slikposerne sted i sognehuset i Bøstrup.

Torsdag den 26. januar 2012 var der jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke. Som sædvanlig var jagtgudstjenesten velbesøgt, ca. 80 personer deltog. Sydøstfynsblæserne spillede på jagthorn, kirken var pyntet med jagtmotiver, og præstens prædiken tog udgangspunkt i Sankt Hubertus.

Søndag den 8. januar 2012 havde spejderne deres traditionelle nytårsparade. Paraden går rundt om Tullebølle kirke, hvor der er gudstjeneste målrettet de unge. Efter gudstjenesten paraderer spejderne tilbage til spejderhytten og varmer sig med boller og varm kakao.

Onsdag den 7. december 2011 var der gudstjeneste i Bøstrup kirke med den velsyngende og underholdende trio Lisbeth, Tage og Børge. Gudstjenestens tema var “Der er noget i luften”, og ca. 80 kirkegængere fik en god optakt til julen med julesange og julemusik.

Søndag den 4. december 2011 lykkedes det - trods alt! Skolen er lukket, der var for få børn til et juniorkonfirmandhold og alligevel lykkedes det at sætte et krybbespil op. 90 kom for at se "For længe siden i Betlehem", som krybbespillet blev kaldt.

Søndag den 18. september 2011 havde pastoratet høst-gudstjeneste i Tullebølle kirke. De mange kirkegængere kunne nyde synet af den smukt pyntede kirke.

Onsdag den 8. september 2011 var 90 deltagere på udflugt til København i Christian IVs fodspor. Vi så bl.a. Holmens kirke og Rosenborg. Det var en dejlig og spændende tur.

Søndag den 17. juli 2011 var ca. 30 personer ude at gå en kirkevandring i Tranekær sogn. Kristeligt Dagblad skrev om vandringen: klik her. Dagen efter havde Fyens Amts Avis en reportage om turen.

Søndag aften den 10. juli 2011 var der sommer-gudstjeneste i Tullebølle kirke med sangerinden Randi Christoffersen. Bagefter var der aftenkaffe i præstegårdshaven med musik ved familien Kold. En smuk sommeraften. Billede fra præstegårdshaven.

Lørdag den 9. juli 2011 kom 115 tilhørere til sommerkoncert i Tullebølle kirke med Morten Middelboe Møllemand, Annemette Riis-Hansen og kirkens egen organist Hanne Larsen.
Lav din egen hjemmeside med mono.net