Nordlangeland pastorat
 

Referat af menighedsrådsmøder

Referater af Tullebølle sogns menighedsrådsmøder lægges på pastoratets hjemmeside og kan ses ved at klikke på mødedatoerne i det venstre panel.

Næste menighedsrådsmøde

Fællesmøde for Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne:
Torsdag den 6. september kl. 19.00 i sognehuset i Bøstrup.

Menighedsrådets medlemmer

Medlemmerne af Tullebølle menighedsråd kan ses ved at klikke her

Menighedsrådets jura

Det juridiske grundlang for menighedsrådets arbejde kan ses på disse links:

Lov om menighedsråd.

Bekendgørelse af lov om menighedsråd.

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.

Lav din egen hjemmeside med mono.net