Nordlangeland pastorat
 
 

Denne side er under opbygning

Siden, du ser på, er under opbygning.

Skulle du ikke finde, hvad du leder efter, er dette forklaringen. Men vi håber, at du kommer igen. Hjemmesiden vokser!

Dog skal det ogsaa huskes, at der mellem de gamle Rationalister var brave Folk, som med karakterfast Pligtfølelse og varm Næstekjærlighed praktiserede det Stykke af Kristentroen, de for Alvor havde faaet fat paa, selv om det ikke var meget mere end den første Troesartikel - f. Ex. Chr. Graae, som var Præst i Bøstrup i 49 Aar (1803-52). Han kaldes "Rationalist af den ældre Skole og Opvækkelsens erklærede Modstander, men redelig og hæderlig, og der er ikke ret mange Præster, der med den Iver og Indflydelse i Menigheden modarbeide Laster og Uordener".

Vilh. Lütken: Bidrag til Langelands Historie. 1909. Citatet er fra Provstens Erkl. 29/1 1840 i Fyens Bispeark.

Lav din egen hjemmeside med mono.net