Nordlangeland pastorat
 

Kirkebil

Kirkebilen er gratis og kører altid til gudstjeneste inden for pastoratet.

Ring dagen før gudstjenesten til Byens Taxi, tlf.: 62 51 10 80.

Altergang

Der er altergang i pastoratets kirker ved højmesserne kl. 10.00.

 

Gudstjenester i Nordlangeland pastorat

Bøstrup kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Bøstrup kirke.

Hou kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Hou kirke.

Snøde kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Snøde kirke.

Stoense kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Stoense kirke.

Tranekær kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Tranekær kirke.

Tullebølle kirke

Klik på billedet og se, hvornår der er gudstjenester i Tullebølle kirke.

Lav din egen hjemmeside med mono.net