Nordlangeland pastorat
 

Tidligere talere:

2015: Steffen Jensen, journalist. Rune Engstrøm om ludomani, Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældresagen, Kai Vittrup, chefpolitiinspektør, om verdens brændpunkter. Tamara og Georg JulinHan: tidligere radiovært :Den 4. alder. Snorri Geridal Islandske sagaer, vulkaner m.m.Susanne og Jens Jørgen Søgaard :Carl Nielsen i fortælling og sang. Anders Agger Journalist: Sømanden og juristen, indefra - og måske noget nyt!
2014: Tidl. politidirektør Hanne Beck Hansen, Hugo Mortensen, tidl. PET,
sangeren Helge Engelbrecht,  Poul Weber og Knud Rasmussen om den transibiriske jernbane, forfatter og sportsmand Rene Nielsen, musikerne Lasse og Mathilde, Bo Nissen, journalist og forfatter Per Kuskner.

2013: Skuespiller Lone Hertz,  udenrigskorrespondent Simi Jan,  soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen, Sydfynske Four Jacks og Sing Sisters, journalist Ask Rostrup, sognepræst Martin Herbst, skuespiller og komiker Jacob Haugaard, tidligere politimester Ole Gaard.

2012: Godsejer Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, journalist Niels Brinch, sognepræst Thomas Frøkjær, jægersoldat og Siriusmand Erik B. Jørgensen, sangerinde og skuespiller Birthe Wilke, sangerinde Eva Cramer, politiinspektør og efterforskningschef Bent Isager Nielsen, journalist på TV2 News Janni Pedersen.

2011: Filosof John Engelbrecht, Region-rådsformand Carl Holst, Tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, sangerinde Dorthe Honore Johansen, journalist Jens Nauntofte, morgenvært Ruth Kabel, chef-redaktør Troels Mylenberg og De sydfynske Four Jacks.

2010: Mikkel Beha Erichsen, kriminalinspektør Henrik Justesen, Kertemindefiskerne, journalist Marianne Kjær, højskoleforstander Asser Amdisen, journalist Steffen Jensen, skuespiller Arne Lundemann, forfatter og eventyrer Troels Kløvedal.

2009: Gadepræst Peder Thyssen, TV-journalist Jytte Dreyer, tidligere højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst, tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste Hans Jørgen Bonnichsen, journalist Niels Krause-Kjær, Svend Aage Madsen, Gitte Hornshøj, Henning Hansen.

2008: Socialrådgiver Hanne Skaalum, skuespiller og revydirektør Jan Schou, lektor i statskundskab Lars Bille, journalist og tidl. chefredaktør Herbert Pundik, forfatter Erling Jepsen, journalist Birgit Meister, organist Arne Ploug, sognepræst Poul Joachim Stender.

2007: Forfatter Frank Bøgh, journalist Helge Lorentzen, skuespiller og sanger Grethe Mogensen, sognepræst Kathrine Lilleør, tidl. højskoleforstander Gunnar Hansen, skuespiller Ole Thestrup, sognepræst Flemming Rishøj, teaterchef Kasper Wilton.

2006: Pilot Stefan Rasmussen, sognepræst Niels Olav Olsen, journalist Kaare R. Skou, forstander Uffe Strandby, sognepræst Torben Poulsen, journalist Georg Metz, journalist Mogens Rubinstein, journalist og humorist Ann Mariager.

2005: Forfatter Aggi Jensen, journalist Jørgen Flindt Pedersen, Niels Højlund, organist Poul Chr. Balslev.

1991: Programsekretær Mogens Hansen, universitetslektor Svend Bjerg, forfatter Anne Marie Løn, Højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst.

Sognehuset

Klik på billedet og læs om sognehuset.

 

 

Fire højskoleaftener i vinteren 2016


Vinter program 2015:
Onsdag den 10. februar kl. 19.30:
Bjarne Bekker:
Livet i det sydfynske øhav

Onsdag den 24. februar kl. 19.30:
Anne-marie Hessellund Beanland
Hvorfor kede sig ihjel når man kan dø af grin sammen med andre


Onsdag den 9. marts kl. 19.30:
Tony Landi
Gift med operaen. Fra blokvogn til Det kongelige teater

Tilmelding er nødvendig

Alle fire foredrag koster 175,00 kr.

Et enkelt foredrag koster 75,00 kr.
Kaffe/the og kage koster 25,00 kr. pr. gang.

Tilmelding er nødvendig til:
Tove Petersen, tlf.: 62 59 18 48
Else Svenstrup Holm, tlf.: 62 59 14 65
Begge træffes efter kl. 17.00.

Har man meldt sig til og bliver forhindret, så ring venligst afbud.

Foredragene finder sted i Sognehuset ved Bøstrup kirke - Bøstrupvej 37, 5953 Tranekær.

FFF - for hele folket i 20 år

Sommeren 1986 blev sognehuset i Bøstrup indviet. Et herligt sognehus, der også forpligter til, at der skal ske noget i det. Det har FFF - Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund - sørget for i tyve år!

Det er i dette efterår 20 år siden, at forbundet blev stiftet. Det nye oplysningsforbund blev under overskriften “- for hele folket” annonceret i Bøstrup-Snøde Kirkeblad i efteråret 1986. I bladet forklares, hvad FFF er: “...en aftenskole på linie med de andre, vi kender her i kommunen, blot er FFF upolitisk, men som navnet siger trofast over for folkekirken.”

Endvidere stod der i bladet, at “FFF vil virke for folkeoplysning i vort område. Udgangspunktet for dette brede virkefelt tages på folkekirkens baggrund, og FFF ønsker gennem folkekirkelige og kristelige arrangementer at virke for ‘et jævnt og muntert, virksomt liv på jord med øjet, som det skabtes himmelvendt, lysvågent for alt skønt og stort herneden’ – for nu at lade gamle Grundtvig sige det godt og klart.”

Den første sæson – efteråret 1986 – var temaet “Nordlangeland - Fælleskab”, og biskop Vincent Lind talte om kirke og fællesskab, museumsinspektør Helle Ravn om det sociale fællesskab i Tranekær i nyere tid, pastor emeritus Fritz Raven om Frank Jæger, der har boet i Tranekær, og sekretariatschef Søren Chr. Theilade om “Tranekær kommune i dag og i morgen”.

Dette format har holdt sig siden: Der er fortsat fire foredrag om efteråret og fire om foråret. Igennem de tyve år har der været mange spændende foredragsholdere, blandt mange andre Asger Baunsbak-Jensen, Mogens Frohn, Niels Højlund, Jan Lindhardt, Jørgen Flindt Pedersen...

I invitationen til den første foredragsrække stod der, at “Vi skal op på 15 deltagere for at få lov at virke. Sådan er loven for fritidsundervisning.” Denne minimumsgrænse har ikke været noget problem. Som regel er der 80-90-100 deltagere ved hvert foredrag, og undertiden har tallet været langt over 100.

For tyve år siden blev FFF styret af Dida Kaas Knuth og Jens “Købmand” Rasmussen fra Bøstrup og Bente Hansen og Bibi Bechman fra Snøde og sognepræsten Søren Hermansen. Nu er tovholderne Tove Petersen, Else Svendstrup Holm, Elisa Constance Lystrup, Anne Marie Holm Hansen og sognepræsten.

Successen fortsætter: FFF er nu klar til at starte 20 års-jubilæumssæsonen med et traditionen tro spændende program. Som der stod i invitationen for 20 år siden: “Vel mødt til spændende og gode aftener i sognehuset.”

Torben Poulsen.

Fra Tullebølle-Tranekær-Bøstrup kirkeblad, efteråret 2006.

Lav din egen hjemmeside med mono.net